Social Icons

Pages

Selasa, 27 Maret 2012

Perisai Badai... “Aktivis dakwah”

Oleh, Ibnu Mai as Siompuny

Tersebutlah sebuah kisah..

Hanya Ia sendiri yang selamat, ketika badai menghempaskan kapal itu. Hidupnya tergantung pada papan besar dan akhirnya Ia dihanyutkan oleh ombak dan terdampar disebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni.


Setiap hari Ia berdo'a kepada Allah supaya ada yang menyelamatkan dirinya dan dapat kembali pulang ke rumahnya. dan setiap hari pula Ia memandang ke laut, mengharapkan ada kapal yang lewat yang bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi yang terlihat hanyalah laut dan langit saja dan apapun yang tidak terlihat lagi. Kemudian ia memutuskan untuk mempergunakan papan yang membawanya ke pulau itu dan membangun sebuah pondok kayu sederhana untuk melindunginya dari dalam lingkungan yang berbahaya ini untuk bisa bertahan hidup, dan untuk bisa menyimpan sedikit hartanya yang tersisa.Suatu hari ketika ia pulang dari mencari makanan, ia melihat pondok kayunya terbakar, api sangat besar dan asap membumbung tinggi ke langit, dalam sekejab pondok kayunya itu pun habis terbakar. yang paling menyedihkan adalah sedikit hartanya juga turut terbakar habis menjadi abu. Dalam kesedihannya ia berteriak ke langit."Ya Allah, kenapa Engkau melakukan ini semua kepadaku ?" Pada saat itu air matanya mengalir dengan deras.


Keesokan harinya ia dibangunkan oleh deru mesin kapal yang mendarat ke pulau kecil itu, benar rupanya ada yang datang. Tapi dalam hatinya bertanya-tanya, " Apa jangan-jangan mereka itu perompak !" Ya Allah, berilah hambamu pertolongan.


Ternyata dugaannya itu salah, dan benar ternyata orang yang datang itu menyelamatkannya. setelah naik ke kapal ia bertanya pada kapten kapal itu, " kenapa kalian tahu saya berada ditempat ini ?" "Karena kami melihat sinyal asap minta pertolongan, jawab kapten kapal itu."


Saudaraku fillah...


Bersabarlah, dan selalulah bersabar. Sabarlah perisai badai yang paling kuat untuk membendung hujaman-hujaman rasa letih, marah dan putus asa. Dialah sapu tangan yang mestinya kita gunakan sebagai penyeka bulir air mata yang mengalir dari muara rasa kesal.


Ketika sabar diperintahkan Allah kepada kita semua, maka Diapun mengadakan sebab-sebab yang membantu dan memudahkan seseorang untuk bersabar.


Demikian juga tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali membantu dan mengadakan sebab-sebab yang memudahkan dan membantu pelaksanaannya sebagaimana Ia tidak mentaqdirkan adanya penyakit kecuali menetapkan obatnya.


Sabar walaupun sulit dan tidak disukai jiwa, apalagi bila disebabkan kelakuan dan tindakan orang lain. Akan tetapi kesabaran harus ada dan diwujudkan.


Ada beberapa kiat yang dapat membantu kita dalam bersabar dengan ketiga jenisnya (sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dengan larangan Allah, sabar dengan musibah) diantaranya:


1. Mengetahui tabiat kehidupan dunia dan kesulitan dan kesusahan yang ada disana, sebab manusia memang diciptakan berada dalam susah payah, sebagaimana firman Allah (yang artinya): “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah“. (Qs. Al Balad: 4)


2. Beriman bahwa dunia seluruhnya adalah milik Allah dan Dia memberinya kepada orang yang Dia sukai dan menahannya dari orang yang disukai-Nya juga.


3. Mengetahui besarnya balasan dan pahala atas kesabaran tersebut, diantaranya


a. Mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana firman-Nya (yang artinya):

Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Qs. Al Baqarah: 249).


b. Mendapatkan shalawat, rahmat dan petunjuk Allah, sebagaimana firman-Nya (yang artinya):

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan:”Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun”. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk” (Qs. Al Baqarah: 155-157)


c. Sabar adalah kunci kesuksesan seorang hamba, sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya (yang artinya):

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung”. (Qs. Al Imran: 200).


4. Yakin dan percaya akan mendapatkan pemecahan dan kemudahan sebab Allah telah menjadikan dua kemudahan dalam satu kesulitan sebagai rahmat dari-Nya. Inilah yang difirmankan Allah (yang artinya):

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Qs. Al Insyirah: 5-6)


5. Memohon pertolongan kepada Allah dan berlindung kepada-Nya, karena Allah satu-satunya yang dapat memberikan kemudahan dan kesabaran,


6. Beriman kepada ketetapan dan takdir Allah dengan meyakini semuanya yang terjadi sudah merupakan suratan takdir. Sehingga dapat bersabar menghadapi musibah yang ada.


7. Ikhlas dan mengharapkan keridhoan Allah dalam bersabar. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya (yang artinya):

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rejeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)” (Qs. Al Ra’d :22)


8. Mengetahui kebaikan dan manfaat yang ada dalam perintah dan keburukan yang ada dalam larangan.

Ibnul Qayyim menyatakan: “Apabila seorang mengetahui kebaikan yang ada pada amalan yang diperintahkan dan akibat buruk dan kejelekan yang ada pada amalan yang dilarang sebagaimana mestinya, kemudian ditambah dengan tekad kuat dan motivasi tinggi serta harga diri maka insya Allah akan dapat bersabar dan semua kesulitan dan kesusahan menjadi mudah baginya”.


9. Menguatkan faktor pendukung agama dalam setiap kali menghadapi perintah, larangan dan musibah yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan empat perkara:


a. Mengagungkan Allah yang maha mendengar dan melihat. Seorang yang senantiasa ada di hatinya pengagungan terhadap Allah, tentunya dapat bersabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana Dzat yang maha agung dimaksiati padahal Dia maha melihat dan mendengar?


b. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, sehingga ia melaksanakan perintah dan meninggalkan kemaksiatan karen mencintai Allah. Demikian juga akan bersabar atas ujian kekasihnya. Hal ini disebabkan orang yang mencintai tentu akan menaati kekasihnya dan tidak ingin dimurkai serta dapat menahan diri atas semua ujian yang diberikan kepadanya.


c. Menampakkan dan mengingat nikmat dan kebaikan Allah, sebab orang yang mulia tidak akan membalas kebaikan orang lain dengan kejelekan. Oleh karena itu mengingat nikmat dan karunia Allah dapat mencegah seseorang dari bermaksiat karena malu dengan-Nya dan memotivasi melaksanakan perintah-Nya serta merasa semua musibah yang menimpanya merupakan kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya.


d. Mengingat kemarahan, kemurkaan dan balasan Allah, karena Allah akan marah bila hamba-Nya dan bila murka tidak ada seorangpun yang dapat menahan amarah-Nya. Sehingga dengan melihat sepuluh kiat dari kiat-kiat bersabar dalam tiga jenis kesabaran ini, mudah-mudahan dapat menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang bersabar.
Sumber:

- Mawaaqiitu ‘sh-Sholaah, Al-Mudaayanah, Risaalah fi ‘d-da’wah ilallooh, Syaikh Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin

- Al Bahrurraaiq fiy zzuhdi wa rroqaaiq, Syaikh Ahmad Farid

- Dan sumber lainnya.

0 komentar:

Posting Komentar